quickscan - DENK energie & installatieadvies quickscan - DENK energie & installatieadvies
DENK anders!

Quickscan

De quickscan is een installatietechnische -inspectie die erop gericht is om een gebouw een waarde toe te kennen op het gebied van energie, conditie, comfort en flexibiliteit van de gebouwgebonden installaties.

Waarom een quickscan?

Voor het aangaan van een koop of huurovereenkomst is het van groot belang om goed te kunnen beoordelen of de installaties in het gebouw aansluiten bij de wensen en eisen van de gebruiker.

Met het uitvoeren van de quickscan is er een duidelijke rapportage beschikbaar welke inzicht geeft in de prestaties van de installaties van een gebouw. Voor u een uitstekend document om een juiste keuze gemakkelijker maken.

De quickscan

 • Is een integrale opname van de staat van uw bedrijfspand
 • Start als nulmeting met uw huidige energieprestatie
 • Opname van de staat van uw technische installaties
 • Geeft verbetermogelijkheden voor uw bedrijfspand
 • Levert energiebesparende maatregelen
 • Van toepassing bij uitbreidingen of renovaties
 • Samen met bouwkundig adviseur Kuin Vastgoed B.V.

Dit geeft U:

 • Rapportage om de installaties in gebouwen op waarde te schatten
 • Energiebesparingsmogelijkheden
 • Verbetermogelijkheden van uw gezondheid, comfort en veiligheid
 • Inzage van haalbare vervangingsinvesteringen
 • Meer grip op uw exploitatiekosten
 • Verhoging van uw vastgoedwaarde
 • Subsidiemogelijkheden op investeringsbesluiten