BREEAM-NL - DENK energie & installatieadvies BREEAM-NL - DENK energie & installatieadvies
DENK anders!

BREEAM-NL

Ard is BREEAM-NL nieuwbouw expert en is afgelopen jaren al bij enkele BREEAM-NL projecten betrokken geweest.
Wilt u weten wat wij in uw BREEAM-NL project kunnen betekenen, neem dan contact op met Ard.

 

Meer over BREEAM-NL

BREEAM staat voor: Building Research Establishment’s  Environmental Assessment Method en is een internationale methode voor het meten van de mileuprestaties van gebouwen. De toevoeging –NL geeft aan dat het de Nederlandse versie betreft die is toegespitst op de Nederlandse wet- en regelgeving.

Met de BREEAM methode wordt beoordeeld in hoeverre een gebouw en het bouwproces duurzaam zijn. De beoordeling van een gebouw (plus bouwkavel) vindt plaats op basis van een zogenaamde creditlijst. De toe te kennen punten kunnen verschillen per type gebouw en worden gegroepeerd in de volgende categorieën: Management, Gezondheid en Comfort, Energiegebruik, Transport, Watergebruik, Materiaalgebruik, Afvalbeheer, Landgebruik en Vervuiling.

Elke categorie en elk onderwerp (credit) zijn in de BREEAM beoordelingsrichtlijn in detail uitgewerkt. Voor elke credit zijn duurzaamheidsdoelstellingen gedefinieerd en criteria waaraan moet worden voldaan. Indien aan de criteria is voldaan kunnen punten worden toegekend.

 

Kwalificaties BREEAM-NL

De te behalen kwalificaties zijn; Pass, Good, Very good, Excellent en Outstanding. Vanaf Verry good zijn er interessante belastingvoordelen mogelijk.